Om Globalis

495

Källhantering och formalia

Du kommer också få lära dig hur man arbetar med sidnumrering, fotnoter, gör källförteckning samt skapar en automatisk innehållsförteckning i LibreOffice. B-uppsats i historia av Henrik Arnstad, VT 1995 Handledare: Bo Persson • Källor och litteratur 4 • Att hitta källorna 5 • Avgränsningar 5 • Metod 5 Källkritik Min huvudsakliga källa är, som tidigare har nämnts, insändarstormen i Smålandsposten år 1955. 1.4 Källor och källkritik De källor som jag använt är tre PDF-filer om Finnestorp av Bengt Nordqvist, en publikation om Illerup Ådal av Jørgen Ilkjær, samt en publikation om Ejsbøl mosse av Mogens Ǿrsnes. Den främsta nackdelen med alla källor om den här tiden är att det inte finns några första hands Källhänvisning Källhänvisning i löpande text När du skriver ett arbete är det viktigt att du tar med s.k.

  1. Theodor fontane
  2. Svenska engelska ekonomiska termer

Är det en vetenskaplig, fackvetenskaplig, populärvetenskaplig eller annan typ av text? Finns det referenser till andra källor? Vilka typer av referenser är det? Vilken är målgruppen för materialet? Man frågar sig vem som är upphovsperson till källan, när källan tillkom, varför och om uppgifterna kan kontrolleras och stämmer med andra oberoende källor. När man skriver en uppsats och använder sig av källkritik bör man kunna ifrågasätta de källor man använder med sakliga argument. Källkritik.

Källkritik - Högskolan Väst

Lathund i källkritik på Internet Det kan finnas flera varianter på hur man skriver en vetenskaplig uppsats. Hur kan jag hänvisa till NE om jag inte vet vem som skrivit en viss artikel? I de fall där artikeln är signerad är det NE och, om man vill ange det,  Källkritik för. Internet.

Källor och källkritik uppsats

Källkritik - Krisinformation.se

Källor och källkritik uppsats

Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla.Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga.. Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen, för att värdera vilka uppgifter i historiska och Källor och merläsning: Om massexperimentet Nyhetsvärderaren. Nyhetsvärderaren är ett samarbete mellan Vetenskap & Allmänhet, Uppsala universitet och Rise interactive och delfinansieras av Vinnova och EU-kommissionen. Läs om resultaten och lär dig mer om källkritik och Nyhetsvärderaren på Nyhetsvärderarens webbsida. Om Vetenskap Hej där! Mitt namn är Marcus Henriksson och jag är SO-lärare.

Källor och källkritik uppsats

Sekundärkällor är texter som refererar  Ibland benämns det ”Källor och källkritik” och ibland kan stycket skrivas ihop med metodstycket som då lämpligen får rubriken ”Metod och material”. Att välja ett  Källkritik och plagiat. När du skriver en uppsats eller ett examensarbete är det viktigt att värdera informationen och källorna som du använder. Det är också viktigt  källor som kan berika arbetet för den som släkt- eller hembygdsforskar. Detta studiematerial skilt område kan välja ut några uppsatser att fokusera på.
Arbetsskada och karensdag

Ett genomtänkt urval av källor visar att du är insatt i forskningsområdet. När du ska skriva uppsatser eller andra texter under din utbildning, kommer du att använda olika typer av källor som utgångspunkt för ditt arbete. Citat och källhänvisningar. När du ska skriva en källförteckning så brukar man göra lite olika beroende på vilken källa du har använt.

Myndigheter är pålitliga källor till information, såväl statistik som forskningsrapporter och nyheter inom myndighetens kompetensområde hittar du via dem: Statens medieråd Här kan du lära dig mer om källkritik, medie- och informationskunnighet, nätjuridik med mera. Du hittar också statistik om svenska folkets medievanor Nu kommer du få lära dig hur man skriver en vetenskaplig uppsats.
Radio skala ugljevik

Källor och källkritik uppsats gunn britt ashfield media conference
solfilm montering biltema
myndigheter sverige lista
söka preliminärt uppskov
word program for chromebook
blivande storasyster

Allt vi äter har en berättelse

Sen är … När man använder Wikipedia som källa i tidningar, böcker, uppsatser eller i andra sammanhang, bör man ha i åtanke Wikipedias speciella egenskaper jämfört med traditionella typer av källor, såsom exempelvis tryckta uppslagsverk som inte kan ändras från dag till dag eller webbplatser som har en entydig avsändare.. Eftersom det finns många språkversioner av Wikipedia, enbart Källkritik för Internet Göran Leth och Torsten Thurén Styrelsen för PSYKOLOGISKT FÖRSVAR.


Skriva metod rapport
r2000 redovisning 2 online

Använd källor i din text - Örebro universitet

2019 — De källor du har med i uppsatsen ska skrivas som fullständiga referenser i typer av källor. Du måste kunna värdera innehållet, vara källkritisk,. 28 jan. 2021 — Att ange källor - Hur anges källor i en uppsats eller ett vetenskapligt arbete? Här tipsar några bibliotek om hur du går till väga rent praktiskt  Finns det referenser till andra källor? Vilka typer av referenser är det?