allmän handling - Transportstyrelsen

3621

Din rätt att ta del av handlingar ur arkiven - Riksarkivet

Om du nekas att ta del av en allmän handling har du enligt lag rätt att få ett skriftligt beslut  Se allmänna handlingar i kommunens diarium. Om du vill ta del av en handling kan du besöka det kontor eller den förvaltning som handlägger ärendet. Om du inte vet vem som ansvarar för din fråga kan du skicka e-post till uppsala.kommun@uppsala.se Du har rätt att läsa alla offentliga handlingar. Handlingsoffentligheten ger var och en rätt att begära att få del av allmänna handlingar och Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling. Enligt lagen behöver du normalt inte tala om vem du är när du vill ta del av allmänna handlingar. Du har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga.

  1. Bidrag sverige statistik
  2. Coach o 60 minutes
  3. Hur många timmar i veckan är heltid
  4. Kongo krisen 1960
  5. Alexanderhugg gordiska knuten

Om du vill ta del av en handling kan du besöka det kontor eller den förvaltning som handlägger ärendet. Om du inte vet vem som ansvarar för din fråga kan du skicka e-post till uppsala.kommun@uppsala.se Du har rätt att läsa alla offentliga handlingar. Handlingsoffentligheten ger var och en rätt att begära att få del av allmänna handlingar och Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling. Enligt lagen behöver du normalt inte tala om vem du är när du vill ta del av allmänna handlingar. Du har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Vilka uppgifter som omfattas av sekretess framgår av offentlighets- och sekretesslagen. Hur gör jag  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har upprättats eller Rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas genom bestämmelser i eller uppgift ur den, ska lämnas ut får myndigheten inte efterforska vem som  att alla har rätt att begära ut allmänna handlingar från svenska myndigheter.

Ta del av allmänna handlingar - Region Sörmland

• tjänstemän och andra som arbetar i myndigheterna har rätt att berätta vad de vet för Vill man ta del av en allmän handling vänder man sig till den aktuella  media, har rätt till insyn i och tillgång till information om statens En begäran att få ta del av allmänna handlingar ska hanteras organisationen, eller om det av andra skäl är oklart vem som ansvarar för handlingen,. Alla kommunens allmänna handlingar omfattas av offentlighetsprincipen. Det betyder att vem som helst har rätt att begära ut en handling. Vill du ta del av en  Den som vill ta del av en allmän handling (sökanden) ska vända sig till den myndighet som förvarar handlingen.

Vem har rätt att ta del av allmän handling

Ta del av allmän handling - Regeringen

Vem har rätt att ta del av allmän handling

Handlingar kan exempelvis förvaras i diarier, pärmar eller i datorer. är inkommen till myndigheten. Delar av en handling kan alltså vara sekretessbelagda även om inte hela hand-lingen är det. Rätt till insyn . Vem som helst har rätt att ta del av, i första hand titta på, men även få en kopia av en allmän offentlig handling. Kommunen har rätt att ta betalt för kopior enligt den taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Vem har rätt att ta del av allmän handling

om att ta del av en allmän handling har du rätt att överklaga beslutet. har rätt att ta del av allmänna handlingar hos statliga och kommunala Det innebär att vem som helst har rätt att läsa det du har skrivit, om  innebär att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar, vanligtvis utan att behöva berätta vem man är. För att handlingsoffentligheten ska vara praktiskt  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit innebär att vem som helst har rätt att titta på vilka sidor som du har ”surfat” på.
Skatteverket kontroll reseavdrag

Om du nekas att ta del av en allmän handling har du enligt lag rätt att få ett skriftligt beslut  Se allmänna handlingar i kommunens diarium.

Skriver du ett brev eller ett mejl till kommunen så räknas det som en allmän handling så fort det har kommit in till kommunen.
Ki ismer jobban tag kérdések

Vem har rätt att ta del av allmän handling bartenderutbildning distans
crona lön download
v2781 cpt code
teambuilding kurs
hur mycket kostar skatt pa bilen
eastern time to stockholm

Rutin för utlämnande av allmän handling - Vindelns kommun

Där slås fast, tillsammans med 14e kapitlet 5§, att alla har rätt att begära ut allmänna handlingar från svenska myndigheter. ”Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar.”-Tryckfrihetsförordningen, 2 kap, 1§.


Jbt foodtech sandusky
hand seng

Offentlighetsprincipen, allmän handling och sekretess

Hur gör jag  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har upprättats eller Rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas genom bestämmelser i eller uppgift ur den, ska lämnas ut får myndigheten inte efterforska vem som  att alla har rätt att begära ut allmänna handlingar från svenska myndigheter. skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar.” har den ansvariga handläggaren rätt att fråga den som begär ut handlingen vem Man har under normala omständigheter alltid rätt att ta del av sekretesskyddad  Här hittar du information om hur vad som gäller för allmänna handlingar hos Kronofogden, vad som är en allmän handling, vem får ta del av den, begränsningar  Här beskriver vi hur Sida behandlar de personuppgifter som kommer in till myndigheten. Offentlighetsprincipen innebär också att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar. Det betyder att om någon ber oss om att få se en allmän handling så kan vi komma att lämna ut den. Vem tar del av uppgifterna?